26, 28 i  29
d’octubre
de 2022

Festival de disseny
multidisciplinari
de Castelló

26, 28 i  29
d’octubre
de 2022

Festival de disseny
multidisciplinari
de Castelló

El fabricante de espheras

Fabricante de espheras es una cooperativa de arquitectura que treballa desde 2009 en projectes de recuperació del patrimoni, regeneració urbana i dels espais públics i arquitectures que treballen sobre la identitat dels contextos historics.

Alguns dels premis recents son el Premi Europeu del Patrimoni AADIPA 2021 per la plaça de la Sinagoga, el Premi del Colegi d’Arquitectes COACV 2021 per la Torre Espioca o el Premi dArquitectura Ceràmica ASCER 2014 per la recuperació del Palau de Betxi.

En l’actualitat estan desenvolupant projectes com la intervenció en la Sala de la Muralla del IVAM, la transformacio de la Casa dels Bous com a Museu de la Mar al Cabanyal, o

Impartirán el taller de Intervención en espacio público el  viernes 28 de octubre.

Horario: 10h-14h y 16h-19h

Lugar: Por determinar

Precio: 20€+GG (Material incluido)